Veri tartışmasız her kurumun can damarı ve kurumların hepsi kendilerine has veri zorlukları ile karşı karşıyalar.

Bu zorlukların önemli sebeplerinden biri, veri devrimi tüm hızıyla yapay zekaya doğru yol alırken, kurumun kıdemli çalışanlarının günlük iş yoğunluklarında bu değişime ayak uydurmaları için gereken zamana sahip olmamalarıdır.

Bu veri güdümlü pazarlama uygulamalarının yeni yetenek gereksinimlerin yanı sıra, bu gereksinimleri destekleyen veri yönetimi teknolojilerinin takibi de zaruridir.

Önümüzdeki on yıl boyunca, veri miktarı ve teknolojik araç sayısının artmaya devam edeceği de öngörülmektedir.  

Bu veri eğilimleri, kurumlar için basitleştirme, konsolidasyon ve entegre veri yeteneklerinin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

İşte bu yüzden, FutureBright Group’un iç paydaşlarının gelişimi için kurduğumuz akademimizi, dış paydaşların hizmetine de açmış bulunmaktayız.

Bright&Craft araştırmaya ve veriye dayalı bir eğitim akademisidir ve iç ile dış paydaşların performanslarında uzun vadeli bir etki yaratmak ve bu paydaşlara sürdürülebilir faydalar sağlayabilmek adına, yetenek geliştirme programları oluşturur.

Bu programlar, bireylerin araştırma ve veriye dayalı bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirir ve işlerinin etkinliğini artıracak eylemlere dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Gücümüz, kurumda gelişimsel odak alanlarını belirlemek ve daha sonra özel öğrenme müdahaleleri yaratma yeteneğimizdedir.

Tüm öğrenme stratejilerimizi geliştirirken, kendi kaynaklarımız ve münhasır ortaklarımızla birlikte çalışır.