Teknik ve fonksiyonel becerilerin ötesine geçeriz ve kurumun geliştirmesi gereken entegre veri yeteneklerine ve veri kültürüne de odaklanırız.

Nedir bu kurumların içinde geliştirilmesi gereken yetenekler?

Basitçe söylemek gerekirse, çalışanların başarılı olması için gereken teknik ve duygusal becerilerinin, bilgi ve deneyimlerin birleşimidir.

Ve bu yetenekler her kuruma özel, benzersiz ve münhasırdır.

İlk olarak, kurumlar kendilerini ilgilendiren veri kaynaklarını tanımlayabilmeli, entegre edebilmeli ve doğru yönetebilmelidir.

İkincisi, kurumlar ihtiyaç duydukları içgörülere ulaşmak ve bunları optimize etmek için gelişmiş analiz modelleri oluşturma yeteneğine ihtiyaç duyarlar.

Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, veriler ve modeller bazında kurum yöneticilerinin daha etkin kararlar verebilmesi için kurumların sürekli dönüşmesi için yeni dünyanın pazarlama kaslarına sahip olması gerekmektedir.

Akademimiz bu yeni dünyanın pazarlama kaslarının desteklenmesine yönelik geliştirdiği beceriler:

  • Yeni dünyanın iş zekâsı
  • Şirketinizin insan yeteneklerinin dönüşümü
  • Kritik düşünme yeteneği
  • Doğru verileri seçme yeteneği
  • Doğru verileri okuma yeteneği
  • Yeni iletişim becerileri
  • İş sonuçlarını tahmin eden ve optimize eden modellemeler